DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.


Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mieście uczynili
 
/Mt25,40/


 
Dyrektor Domu

S. Estera Barbara Markowska
estera175@wp.pl
  
Adres

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci
 
Ścinawka Dolna 21b
57-410 Ścinawka Średnia

tel.0748715376
dps-scinawka@post.pl
 
 
Człowieka, który patrzy w oczy dziecka,
 uderza przede wszystkim ich niewinność:
owa przejmująca niezdolność do kłamstwa,
do zakładania maski,
czy chęci bycia kimś innym, niż jes
t.
 
ANTHONY DE MELLO
 
 
MOJE ŻYCIE KAŻDEGO DNIA
 
JESTEM Z NIMI I DLA NICH
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję