DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 

 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
4 KWIECIEŃ 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      HIPOTERAPIA

NASZA HIPOTERAPIA
 
 ZAPRASZAM DO GALERII
 
 
 
zajęcia 2 razy w miesiącu
 
Hipoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej, osób:
 • po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym
 • upośledzonych umysłowo
 • z deficytami rozwojowymi
 • z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch)
 • niedostosowanych społecznie
Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.
 
Dzięki hipoterapii następuje :
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
  • poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
  • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych
 
DZIĘKUJĘ KONIKU ZE JESTEŚ TAKI ŁAGODNY
 
 
KONIK DAJE WIELE RADOŚCI TO WIDAĆ PO NASZYCH DZIECIACH
 
 
KONIK DAJE TYLE CIEPŁA I RADOŚCI  WYSTARCZY GO TYLKO DOTYKAĆ
 
 
DZIĘKI TOBIE KONIKU, POTRAFIĘ BYĆ DZIELNY
 
 
NASZ KOCHANY KONIK