DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
11 LUTY 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
 
   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      HIPOTERAPIA

NASZA HIPOTERAPIA
 
 ZAPRASZAM DO GALERII
 
 
 
zajęcia 2 razy w miesiącu
 
Hipoterapia jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej, osób:
 • po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym
 • upośledzonych umysłowo
 • z deficytami rozwojowymi
 • z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch)
 • niedostosowanych społecznie
Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie tym osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.
 
Dzięki hipoterapii następuje :
 • zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych
 • zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
  • poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń
  • rozwijanie samodzielności
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych
 
DZIĘKUJĘ KONIKU ZE JESTEŚ TAKI ŁAGODNY
 
 
KONIK DAJE WIELE RADOŚCI TO WIDAĆ PO NASZYCH DZIECIACH
 
 
KONIK DAJE TYLE CIEPŁA I RADOŚCI  WYSTARCZY GO TYLKO DOTYKAĆ
 
 
DZIĘKI TOBIE KONIKU, POTRAFIĘ BYĆ DZIELNY
 
 
NASZ KOCHANY KONIK