DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      ROK 2018      LISTOPAD 2018
1 LISTOPADA 2018r.

DAR MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Wspólna modlitwa za naszych zmarłych. My również pamiętamy o zmarłych Mieszkańcach Naszego Domu... "....Bo nie umierają Ci, których w pamięci mamy..." Wieczny odpoczynek...

ZAPRASZAM DO GALERII

 
 

9 LISTOPADA 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ,,MOJA MAŁA OJCZYZNA, MOJE MIEJSCE NA ZIEMI,,

w ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

Prace nagrodzone
 
Wyróżnienie - praca nr 9 uczeń - Klaudiusz M.
 
III miejsce - praca nr 17 uczeń - Dawid L.
 
II miejsce - praca nr 4 uczeń - Kacper T.
 
I miejsce - praca nr 12 uczeń - Dariusz S.
 
Organizator konkursu s. Klara Mariola K. zapewniła nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody zafundowane przez anonimowego sponsora, któremu serdecznie dziękujemy.

ZAPRASZAM DO GALERII

 
Opis prac konkursowych wykonanych na konkurs  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny w gronie najbliższej rodziny, miejscu zamieszkania, regionie. w ramach Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”

Konkursu plastyczno – technicznego

1. Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
2. Wychowanków DPS dla Dzieci

technika:

rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, fotografie

składanie prac do 31.10.2018r.
Prace komisji 7.11.2018r.
rozstrzygnięcie konkursu 9.11.2018r.

CEL KONKURSU

zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną
inspirowanie do własnej pracy twórczej,
wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki,
pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia
za pomocą środków plastycznych, oraz poprzez współdziałanie,
podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny w gronie najbliższej rodziny, miejscu zamieszkania, regionie.

Prace nagrodzone

Wyróżnienie - praca nr 9 uczeń - Klaudiusz M.
III miejsce - praca nr 17 uczeń - Dawid L.
II miejsce - praca nr 4 uczeń - Kacper T.
I miejsce - praca nr 12 uczeń - Dariusz S.

Ogólne informacje

1. Prac konkursowych wpłynęło 30,
2. 2 prace wpłynęły, po czasie przyjmowania prac na konkurs, jednak zostały wzięte pod uwagę podczas głosowania,
3. Komisja 4 osobowa s. Estera M., p. Michał W., p. Barbara K., p. Małgorzat R., dokonali oceny prac, przedstawili organizatorowi s. Klarze Marioli K, ta następnie na spotkaniu z przewodniczącą komisji p. Małgorzatą I., wspólnie zatwierdziły wyniki pracy komisji.
4. Organizator konkursu s.Klara Mariola K. zapewniła nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.
5. Nagrody zafundowane przez anonimowego sponsora, któremu serdecznie dziękujemy.

Dziękuję za pomoc we współorganizowaniu konkursu

ZAPRASZAM DO GALERII

9 LISTOPADA 2018r.

DLA NIEPODLEGŁEJ - ŚPIEWAMY Z DUMĄ HYMN POLSKI

Z radością włączyliśmy się w śpiewanie Hymnu Polski, dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. We wspólnym śpiewaniu połączyli się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z nauczycielami i opiekunami oraz wychowankowie DPS Z opiekunami.

ZAPRASZAM DO GALERII

10 LISTOPADA 2018r.

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Przepiękny koncert Zespołu Kubar, Kuby i Bartka pod opieką Pana Zygmunta Sz. Oraz trzech pięknych głosów s. Estery, Zuzi i Kasi razem z gronem naszych wychowanków i opiekunów w naszym domu, z okazji 100 rocznicy Niepodległości. Koncert był cudowny.

ZAPRASZAM NA FILM

FILM Z KONCERTU W NASZYM DOMU - KLIKNIJ

ZAPRASZAM DO GALERII

11 LISTOPADA 2018r.

DZIĘKUJEMY ZA WOLNY KRAJ

Każdy Polak, czy to duży czy to mały, tak i my pragniemy z serc całych podziękować dzielnym Żołnierzom i Cywilom za odzyskanie Niepodległości. W 100 Rocznicę wspólnie odbyliśmy marsz po Naszej pięknej Ścinawce z flagami przez Nas wykonanymi z pomocą p. Mateusza i p. Kasi. Dzielnie przebyliśmy dystans 1918 m ku czci Poległym. DZIĘKUJEMY!!! :)

ZAPRASZAM DO GALERII

9 LISTOPADA 2018r.

,,CZY ZNASZ LISKA KITECZKĘ CO SKARŻYŁ TROSZECZKĘ"

gościliśmy u nas teatrzyk dla wychowanków z przedstawieniem pt. ,,Czy znasz liska Kiteczkę co skarżył troszeczkę".

Wszyscy wychowankowie i kadra z zainteresowaniem oglądali inscenizację i aktywnie włączały się w śpiew piosenek i tańce. W sposób zabawowy poznaliśmy do czego prowadzić może kłamstwo i skarżenie. Aż szkoda, że to tak krótko trwało. Dziękujemy

ZAPRASZAM DO GALERII

 

20 LISTOPADA 2018r.

KONCERT - ,,OJCZYZNA MA"

w wykonaniu Pana Wiesława Pyzalskiego absolwenta Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie.

Koncert charytatywny dla naszych wychowanków oraz całej kadry.

Koncert miał na celu: pogłębienie uczuć miłości do ojczyzny poprzez piękne słowa pieśni patriotycznych.

Dodatkowo miał za zadanie uwrażliwić na piękno muzyki oraz uświadomić związki kultury muzycznej z historią naszego narodu.

Wszyscy słuchacze podczas koncertu mogli również wspólnie odśpiewać hymn Polski i na pewno wyszli z koncertu bogatsi o nowe patriotyczne doświadczenia.

Serdecznie Dziękujemy

ZAPRASZAM DO GALERII

 

23 LISTOPADA 2018r.

,,NA POLSKĄ NUTĘ"

Filharmonia Sudecka program artystyczny ,,NA POLSKĄ NUTĘ". Poznaliśmy piękne stroje ludowe a do tego wyjątkowe polskie tańce. Polonez, Oberek, Kujawiak, Krakowiak. Dziękujemy za ogrom pozytywnych przeżyć.

ZAPRASZAM DO GALERII

 
 
 

29 LISTOPADA 2018r.

60 URODZINY TADEUSZA

Drogi Tadziu życzymy Ci najpiękniejszych chwil, spełnionych marzeń i wiele błogosławieństwa, radości, miłości i pokoju serca. Wspólna zabawa, konkursy i wiele różnych atrakcji. Serdecznie dziękujemy organizatorom Pani Wiktorii i całemu jej zapleczu.

ZAPRASZAM DO GALERII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję