DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

Terapia z wykorzystaniem muzyki, ruchu i głosu
 
 

Muzykoterapia jest jedną z terapeutycznych metod, której celem jest poprawa psychicznej oraz fizycznej kondycji pacjenta poprzez oddziaływanie na niego muzyką. Opiera się ona na założeniu, zgodnie z którym zarówno słuchanie, jak i granie wspomaga proces powrotu do zdrowia. Ponadto w terapii tej muzyka wykorzystywana jest też do niewerbalnych sposobów komunikowania się u osób niezdolnych do wyrażania swoich uczuć i myśli słowami.

Od zarania ludzkości muzyka odgrywała istotną rolę w wielu społeczeństwach, towarzysząc obrzędom, służąc jako rozrywka władców, czy też jako sztuka ludowa ku uciesze pospólstwa. Od dawna też znane były terapeutyczne właściwości muzyki, które opisywano już w starożytnych mitach oraz legendach. Uzdrawiacze i szamani niektórych plemion do dziś jeszcze uzdrawiają ciało i ducha swoich "pacjentów" korzystając z niezwykłej energii płynącej z muzyki.
 
 
 
Muzyka wpływa na:
 • samopoczucie człowieka
 • napięcie mięśni
 • układ krążenia (podwyższa lub obniża puls)
 • działa na układ pokarmowy i oddechowy
 • odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu
 • oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji
 • narządów ruchu

Cele muzykoterapii:

 • uspokojenie, rozluźnienie
 • poznanie
 • zabawa
 • poznanie siebie nawzajem
 • kulturotwórcza
 • wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi
 
 

Wychowankom naszego Domu oferuje się następujące formy muzykoterapii:

 1. Muzykoterapia bierna: słuchanie muzyki, udział w zabawach tanecznych, wieczorkach i ogniskach integracyjnych
 2. Muzykoterapia czynna: uczestnictwo występy wokalne, nauka piosenek, poznawanie instrumentów muzycznych, zgaduj zgadula typu – „jaka to melodia”
 3. Reprezentowanie Domu na zewnątrz: taniec, śpiew, przedstawienia.
 4. Wokalne umiejętności na scenie.
 5. Zaproszony gość; Razem pośpiewajmy.
 6. Odwiedziny szkoły muzycznej udział w koncertach szkolnych.
 7. Wyjazdy do Opery Wrocławskiej.
Podsumowując - dzięki muzykoterapii wychowankowie wykazuje większą motywację do leczenia i rehabilitacji, a różnorodne formy wyzwalania twórczej aktywności odwracają uwagę od bólu dnia codziennego. Wyrażanie siebie poprzez muzykę to sama przyjemność, która może poprawić samopoczucie i dodać pewności siebie.
 
WYJAZD DO OPERY WROCŁAWSKIEJ
 
 
SPOTKANIE Z GOŚCIEM - PAN KMITA 
 
 
WYJAZD DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
 
 
TAŃCE I ZABAWY PRZY MUZYCE 
 
 
SPOTKANIA PRZY GITARZE
 
 
UDZIAŁ W KONCERCIE ZADUSZKOWYM ZESPOŁU LUMEN
 
 
 KOLĘDOWANIE Z ZAPROSZONYM GOŚCIEM
 
 
KOLĘDOWANIE Z SIOSTRAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję