DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
TU MIESZKAMY
ŚCINAWKA DOLNA 21B
 
 
ODWIEDZINY
NASZEJ STRONY
 
 ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
26 CZERWIEC 2017 r.
 
 
   Home      NASZA SZKOŁA
WIĘCEJ INFORMACJI KLIKAJĄC W OBRAZEK - ZAPRASZAM

 
 
 
Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest  zespołem szkół specjalnych.

W skład zespołu wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM oraz SZKOŁA PRZYSPOSABIJĄCA DO PRACY. Są to szkoły dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzone są także ZAJĘCIA  REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Organem prowadzącym szkoły jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną  w Podkowie Leśnej k. Warszawy.

Uczniami szkoły są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Ścinawce Dolnej, przy której szkoła funkcjonuje oraz dzieci i młodzież z Powiatu Kłodzkiego.

Szkoły są wpisane do rejestru szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.