DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 

 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
4 KWIECIEŃ 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
   DPS DLA DZIECI      NASZA SZKOŁA
WIĘCEJ INFORMACJI KLIKAJĄC W OBRAZEK - ZAPRASZAM

 
 
 
Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest  zespołem szkół specjalnych.

W skład zespołu wchodzą: SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM oraz SZKOŁA PRZYSPOSABIJĄCA DO PRACY. Są to szkoły dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzone są także ZAJĘCIA  REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Organem prowadzącym szkoły jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną  w Podkowie Leśnej k. Warszawy.

Uczniami szkoły są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Ścinawce Dolnej, przy której szkoła funkcjonuje oraz dzieci i młodzież z Powiatu Kłodzkiego.

Szkoły są wpisane do rejestru szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.