DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      O NAS NA STRONACH      NASZE SIOSTRY
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC W OBRAZEK - ZAPRASZAM
 

 
 HISTORIA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało utworzone na bazie dwóch stowarzyszeń religijnych: Związku Terezjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla. Obydwa te Stowarzyszenia miały różnorodne zadania apostolskie.

Związek Terezjański założył ks. Kan. Jan Majchrzycki w Świdrze koło Warszawy. Przystąpiły do niego nauczycielki i wychowawczynie zakładu i internatu dla dziewcząt. Celem związku, oprócz pracy nad własnym uświęceniem, były wychowanie młodzieży w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przez zakładanie kółek św. Teresy tzw. Teresek.

Asocjację Chrystusa Króla zorganizowała Maria Kubasiewicz w diecezji łuckiej na Wołyniu. Jej celem było rozwijanie apostolstwa i misji wśród tamtejszego ludu, zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym oraz przyczynianie się do zjednoczenia wiernych wyznania prawosławnego z Kościołem katolickim.

W marcu 1936 roku Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek – ordynariusz diecezji łuckiej – wysłał do Stolicy Apostolskiej prośbę o pozwolenie na założenie dwóch powyższych Stowarzyszeń jako zgromadzeń zakonnych. O Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus napisał: „Pożytek z działania ze wszech miar jest oczywisty. (…) Wiele tysięcy młodzieży w polskich szkołach przez działanie tego Zgromadzenia wychowuje się w zasadach pobożności chrześcijańskiej i daje niezawodną nadzieję wielkiego postępu w doskonałości w życiu duchowym.” 14 lipca 1936 roku otrzymał odpowiedź pozytywną. Na tej podstawie aktem z dnia 1 sierpnia 1936 roku zostało erygowane Zgromadzenie na terenie diecezji łuckiej.

W związku z tym, że zatwierdzenie Asocjacji Chrystusa Króla zostało przez Stolicę Apostolską odłożone na „odpowiedniejszy czas”, a panie ze Związku Terezjańskiego zawahały się w swoim powołaniu, Ksiądz Biskup powziął zamiar przekształcenia Asocjacji w Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przełożoną Generalną została wybrana Maria Kubasiewicz. Nowo powstała rodzina zakonna posiadała wówczas 5 domów w diecezji łuckiej i dom w Szczuczynie w diecezji wileńskiej.

Pierwszą i główną siedzibą Zgromadzenia i nowicjatu był dom w Maszowie na Wołyniu, gdzie siostry pracowały wśród ubogiego ludu katolickiego i prawosławnego. Warunki pracy były trudne, a dodatkowym utrudnieniem była duża odległość do kościoła. Od początku istnienia Zgromadzenia było nastawione na działalność apostolską wśród dzieci i młodzieży. Do wybuchu II wojny światowej rozwijało się dynamicznie, prowadziło swą działalność głównie na terenie Wołynia.                         
 
  Informacja ze strony  http://terezjanki.pl/ 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję