DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
11 LUTY 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
 
   DPS DLA DZIECI      NASZE SIOSTRY
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC W OBRAZEK - ZAPRASZAM
 

 
 HISTORIA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało utworzone na bazie dwóch stowarzyszeń religijnych: Związku Terezjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla. Obydwa te Stowarzyszenia miały różnorodne zadania apostolskie.

Związek Terezjański założył ks. Kan. Jan Majchrzycki w Świdrze koło Warszawy. Przystąpiły do niego nauczycielki i wychowawczynie zakładu i internatu dla dziewcząt. Celem związku, oprócz pracy nad własnym uświęceniem, były wychowanie młodzieży w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przez zakładanie kółek św. Teresy tzw. Teresek.

Asocjację Chrystusa Króla zorganizowała Maria Kubasiewicz w diecezji łuckiej na Wołyniu. Jej celem było rozwijanie apostolstwa i misji wśród tamtejszego ludu, zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym oraz przyczynianie się do zjednoczenia wiernych wyznania prawosławnego z Kościołem katolickim.

W marcu 1936 roku Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek – ordynariusz diecezji łuckiej – wysłał do Stolicy Apostolskiej prośbę o pozwolenie na założenie dwóch powyższych Stowarzyszeń jako zgromadzeń zakonnych. O Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus napisał: „Pożytek z działania ze wszech miar jest oczywisty. (…) Wiele tysięcy młodzieży w polskich szkołach przez działanie tego Zgromadzenia wychowuje się w zasadach pobożności chrześcijańskiej i daje niezawodną nadzieję wielkiego postępu w doskonałości w życiu duchowym.” 14 lipca 1936 roku otrzymał odpowiedź pozytywną. Na tej podstawie aktem z dnia 1 sierpnia 1936 roku zostało erygowane Zgromadzenie na terenie diecezji łuckiej.

W związku z tym, że zatwierdzenie Asocjacji Chrystusa Króla zostało przez Stolicę Apostolską odłożone na „odpowiedniejszy czas”, a panie ze Związku Terezjańskiego zawahały się w swoim powołaniu, Ksiądz Biskup powziął zamiar przekształcenia Asocjacji w Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przełożoną Generalną została wybrana Maria Kubasiewicz. Nowo powstała rodzina zakonna posiadała wówczas 5 domów w diecezji łuckiej i dom w Szczuczynie w diecezji wileńskiej.

Pierwszą i główną siedzibą Zgromadzenia i nowicjatu był dom w Maszowie na Wołyniu, gdzie siostry pracowały wśród ubogiego ludu katolickiego i prawosławnego. Warunki pracy były trudne, a dodatkowym utrudnieniem była duża odległość do kościoła. Od początku istnienia Zgromadzenia było nastawione na działalność apostolską wśród dzieci i młodzieży. Do wybuchu II wojny światowej rozwijało się dynamicznie, prowadziło swą działalność głównie na terenie Wołynia.                           Informacja ze strony  http://terezjanki.pl/