DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
11 LUTY 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
 
Do naszego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
 
przyjmowane są  dzieci młodzież
z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego i głębokiego
i sprzężonymi niepełnosprawnościami.     
 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM.

                                             
1.Rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, które z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej.
 
2.Rodzic (opiekun prawny)dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowaniu dziecka do domu pomocy społecznej.
 
3.W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej  może zdecydować sąd rodzinny bez zgody osoby kierowanej lub rodziców (opiekunów prawnych) 
                                                   
4.Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do  Domu Pomocy Społecznej.     
      
5.Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje pełną dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Kłodzku ,który wydaję decyzję  o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 
6.Miesięczny koszt pobytu w naszym Domu wynosi aktualnie 2778 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:
 
a.mieszkaniec domu ( 70%  dochodu dziecka –jeśli dziecko posiada dochód np. rentę po rodzicu).
 
b.rodzic- zależnie od posiadanych dochodów
 
c.Gmina (Miasto) z której (go ) osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 
W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina lub miasto. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo  w kosztach lub  ponoszą pełną  odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.
 
 
Nasi wychowankowie w placówce maja możliwości korzystania z
 • Usług rehabilitacyjnych (szeroko pojętych)
 •  Usługi terapii zajęciowej (szeroko pojętej)
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Hydroterapia
 • Ergoterapia
 • Basen wodny w Nowej Rudzie
 • Hipoetrapia w Bożkowie
 • Grota solna w Polanicy
Dla najmłodszych
 • Sala doświadczania świata
 • Suchy basen z piłeczkami 
 • Edukacja w szkole