DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      OP. PIELĘGNIARSKA
Pielęgniarki w naszym domu
 
 
SIOSTRA SYLWIA
 
 
 
SIOSTRA MARLENA
 
 
 
 
PANI BOŻENKA
 
W zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych świadczonych przez  DPS dla Dzieci wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, która ukierunkowana jest na bieżącą obserwację i ocenę stanu zdrowia mieszkańców.

 Pielęgniarki udzielają fachowej pomocy,

 • wykonują zlecenia lekarskie,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • opatrunki,
 • wydają mieszkańcom leki,
 • wykonują zlecone iniekcje,
 • wykonują pomiary, badania i opatrunki,
 • dokonują wstrzyknięć,
 • zmiany i pielęgnacji cewników,
 • zaopatrują mieszkańców w leki,
 • środki ortopedyczne i pomocnicze.

 

 

Ponadto udzielają pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach i prowadzą dokumentację dotyczącą stanu zdrowia mieszkańców, dbają o estetykę pomieszczeń.

Opiekę medyczną świadczy zespół wykwalifikowany

 • Pielęgniarki pod nadzorem lekarza pierwszego kontaktu, psychiatry, lekarzy z przychodni specjalistycznych.  

Opiekę i terapię świadczą specjaliści

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
 • fizjoterapeuci,
 • rehabilitanci,
 • pracownik socjalny,
 • opiekunki,
 • pokojowe,

 Personel Domu służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski. Ludzie ci, oprócz doświadczenia mają ogromne serca.
 
  
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję