DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

Opieka pielęgniarska w Dps dla Dzieci

Opiekunowie w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci towarzyszą wychowankom przez całą dobę. W nocy doglądają ich, zaś w dzień służą pomocą w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Dbają o higienę osobistą podopiecznych oraz ich wygląd estetyczny,  pomagają im się umyć i ubrać, a także utrzymać porządek w pokoju. Podają posiłki, a w razie potrzeby karmią. Aktywizują wychowanków do udziału w zajęciach terapeutycznych i pomagają im się przemieszczać. Poza tym opiekunowie towarzyszą mieszkańcom DPS dla Dzieci w wizytach u lekarzy specjalistów, udzielają im pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz służą rozmową i wsparciem.

Zabiegi pielęgnacyjne ogólne

 Pielęgnacja i opieka:

 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i higieny osoby chorej,
 • pielęgnacja w czasie choroby zlecona przez lekarza oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapobieganie odparzeniom i odleżynom,
 • karmienie,
 • utrzymanie kontaktu z lekarzem i zamawianie wizyt lekarskich,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
 • podtrzymywanie sprawności psycho-fizycznej,
 • kontakty z otoczeniem,
 • podtrzymywanie aktywności społecznej-towarzyskiej.

Pomoc w gospodarstwie domowym:

 • pomoc w czynnościach życia codziennego,
 • przyrządzanie posiłków,
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń przez podopiecznego,
 • utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i lekkiej odzieży przez pranie
 • zapewnienie kontaktu z różnymi instytucjami.

Pomoc w nauce.

 • Rozwijanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego.
 • Rozwój hobby i zainteresowań.
 • Nauka zasad zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi.
 • Współpraca z rodzinami i nauczycielami, opiekunami

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję