DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

KADRA DPS DLA DZIECI
 
 
LUDZIE O WIELKI I WRAŻLIWYM SERCU
 
 
 
Pracownicy DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej
 
wypełniają swe obowiązki w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i podczas nocnych dyżurów. Posiadają kwalifikacje wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 61, poz. 709), dla pracowników domów pomocy społecznej.
 
KADRA DPS DLA DZIECI 
 • dyrektor
 • księgowa
 • magazynier
 • dietetyk
 • rehabilitanci,
 • lekarz pierwszego kontaktu,
 • lekarz psychiatra,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktor d/s kulturalno - oświatowych
 • opiekunowie,
 • pokojowe,
 • pielęgniarki,
 • lekarz psychiatra,
 • lekarz pierwszego kontaktu,
 • pracownik socjalny,
 • kucharki,
 • praczki,
 • sprzątaczka,
 • osoby pracujące w gospodarstwie,
 • konserwatorzy,
 • kierowca,
 • wolontariusze.
WIGILIA 2010R.
 
 
WIGILIA 2011R.
 
 
WIGILIA 2012R.
 
 
WIGILIA 2013r.
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję