DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      DPS DLA DZIECI      POMOC DLA DPS
 MOŻESZ NAM POMOC
 
 
 
Zgromadzenie nasze w duchu Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
od kilkunastu lat stara się świadczyć ,, Miłość Miłosierną”
najbiedniejszym w tym Zakładzie.
Wspólnota zakonna jest często bezradna wobec trudności finansowych. 
Dlatego wsparcie Państwa jest nam pomocą i determinacją do dalszego posługiwania.
Nasi podopieczni wraz z siostrami modlą się za swoich ofiarodawców,
prosząc o potrzebne łaski,
pomoc Bożą w życiu,
zdrowie i błogosławieństwo w pracach.
 
 1. Finansowo - wpłacając dobrowolną ofiarę na numer konta:

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Ścinawka Dolna 21b

57-410 Ścinawka Średnia

Bank Zachodni WBK SA oddz. Kłodzko

55 1090 23 27 0000 0005 9400 0245

 1.  Przekazując 1% Twojego podatku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 20.03.2007r.

pod numerem KRS-0000276833

Liczymy na Twoje wsparcie i wielkie serce, przekaż swój 1% podatku

 Wspierając OPP - DPS DLA DZIECI - W ŚCINAWCE DOLNEJ

  KRS-0000276833

 1. Przekazując darowizny rzeczowe:
  • Odzież, artykuły żywnościowe, artykuły chemiczne,  pampersy, zabawki i pomoce dydaktyczne.

W tym celu prosimy o wcześniejszy  kontakt z dyrekcją DPS pod numerem telefonu 748715376

 1. Poprzez wolontariat:
  • bezpośrednia pomoc przy dzieciach,
  • organizowanie zajęć typu: rehabilitacja, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, itp.
 1. Prace remontowo – budowlane
SERDECZNIE ,,BÓG ZAPŁAĆ” ZA WIELKIE I WRAŻLIWE SERCE.
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję