DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC LOGOPEDY

Terapię logopedyczną prowadzi logopeda Pani Małgorzata
 
Terapia logopedyczna w DPS dla Dzieci polega na;
 
systematycznym zamierzonym oddziaływaniu, ukierunkowanym na usuwanie zaburzeń mowy, które nie tylko utrudniają interakcje językową, ale również i poznawanie rzeczywistości.

Celem nadrzędnym oddziaływań terapeutycznych - jest odbudowanie kompetencji komunikacyjnej, językowej, kulturowej poprzez stymulację wielokierunkową, wywołanie pożądanych zachowań werbalnych i niewerbalnych o znaczeniu komunikacyjnym, aktywizację czynności poznawczych.

Na terapię logopedyczną prowadzoną w DPS składa się diagnoza logopedyczna oraz właściwa praca logopedyczna, oparta na utrwalaniu i automatyzacji wykonywanych ćwiczeń.
 
 

Celem diagnozy logopedycznej - jest potwierdzenie i ustalenie kierunku terapii logopedycznej z danym mieszkańcem, bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych na podstawie wcześniej dobranych technik i narzędzi badawczych.

Diagnoza prowadzona jest w oparciu o

 • wywiad logopedyczny,
 • obserwację,
 • badanie rozumienia mowy czynnej, biernej,
 • badania specjalistyczne,
 • badania uzupełniające.
Program oddziałuje na wszystkie funkcje, które łączą się z mową czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni, na przykład: pamięć, uwaga, słuch, postrzeganie, koordynacja. Wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem materiałów o znaczeniu konkretnym, a także ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.
 
 
Ogólny plan pracy logopedy
 

ZAJĘCIA

LOGOPEDYCZNE

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenie prawidłowego toru oddechu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia rytmizujące
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia słuchowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stymulacja języka
 • Ćwiczenia języka;
 • Ćwiczenia warg;
 • Ćwiczenia dolnej szczęki;
 • Usprawnianie wędzidełka;
 • Usprawnianie podniebienia miękkiego – czynne;
 • Masaż dziąseł;
 • Masaż policzków, przełyku, warg – czynne;
 • Ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy;
 • Ćwiczenia zwiększające pojemność płuc;
 • Ćwiczenia e ekonomicznym zużywaniu powietrza w czasie mówienia;
 • Wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu;
 • Rozruszanie przepony;
 • Wykonywanie ćwiczeń w określonym tempie przy muzyce;
 • Towarzyszenie muzyki do ćwiczeń ruchowych;
 • Kształtowanie wydolności aparatu głosotwórczego regulującego oddech;
 • Aktywny udział uczniów w czasie śpiewu;
 • Ćwiczenia przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych;
 • Ćwiczenia słuchowo-ruchowe;
 • Ćwiczenia rytmiczne;
 • Ćwiczenia ruchowe na sygnały muzyczne i słowa;
 • Muzykowanie;
 • Kształtowanie form ruchowo-przestrzennych;
 • Rozpoznawanie i rozróżnianie szmerów i dźwięków naturalnych;
 • Naśladowanie dźwięków;
 • Słuchowa analiza mowy - fonematyka;
 • Wyodrębnianie samogłoski nagłosowej przez przedłużanie nagłosu;
 • Terapia w naturalnym środowisku dziecka;
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję