DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
21 LISTOPADA 2017 r.
 
   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC LOGOPEDY

Terapię logopedyczną prowadzi logopeda Pani Małgorzata
 
Terapia logopedyczna w DPS dla Dzieci polega na;
 
systematycznym zamierzonym oddziaływaniu, ukierunkowanym na usuwanie zaburzeń mowy, które nie tylko utrudniają interakcje językową, ale również i poznawanie rzeczywistości.

Celem nadrzędnym oddziaływań terapeutycznych - jest odbudowanie kompetencji komunikacyjnej, językowej, kulturowej poprzez stymulację wielokierunkową, wywołanie pożądanych zachowań werbalnych i niewerbalnych o znaczeniu komunikacyjnym, aktywizację czynności poznawczych.

Na terapię logopedyczną prowadzoną w DPS składa się diagnoza logopedyczna oraz właściwa praca logopedyczna, oparta na utrwalaniu i automatyzacji wykonywanych ćwiczeń.
 
 

Celem diagnozy logopedycznej - jest potwierdzenie i ustalenie kierunku terapii logopedycznej z danym mieszkańcem, bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych na podstawie wcześniej dobranych technik i narzędzi badawczych.

Diagnoza prowadzona jest w oparciu o

 • wywiad logopedyczny,
 • obserwację,
 • badanie rozumienia mowy czynnej, biernej,
 • badania specjalistyczne,
 • badania uzupełniające.
Program oddziałuje na wszystkie funkcje, które łączą się z mową czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni, na przykład: pamięć, uwaga, słuch, postrzeganie, koordynacja. Wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem materiałów o znaczeniu konkretnym, a także ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.
 
 
Ogólny plan pracy logopedy
 

ZAJĘCIA

LOGOPEDYCZNE

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustalenie prawidłowego toru oddechu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia rytmizujące
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenia słuchowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stymulacja języka
 • Ćwiczenia języka;
 • Ćwiczenia warg;
 • Ćwiczenia dolnej szczęki;
 • Usprawnianie wędzidełka;
 • Usprawnianie podniebienia miękkiego – czynne;
 • Masaż dziąseł;
 • Masaż policzków, przełyku, warg – czynne;
 • Ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy;
 • Ćwiczenia zwiększające pojemność płuc;
 • Ćwiczenia e ekonomicznym zużywaniu powietrza w czasie mówienia;
 • Wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu;
 • Rozruszanie przepony;
 • Wykonywanie ćwiczeń w określonym tempie przy muzyce;
 • Towarzyszenie muzyki do ćwiczeń ruchowych;
 • Kształtowanie wydolności aparatu głosotwórczego regulującego oddech;
 • Aktywny udział uczniów w czasie śpiewu;
 • Ćwiczenia przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych;
 • Ćwiczenia słuchowo-ruchowe;
 • Ćwiczenia rytmiczne;
 • Ćwiczenia ruchowe na sygnały muzyczne i słowa;
 • Muzykowanie;
 • Kształtowanie form ruchowo-przestrzennych;
 • Rozpoznawanie i rozróżnianie szmerów i dźwięków naturalnych;
 • Naśladowanie dźwięków;
 • Słuchowa analiza mowy - fonematyka;
 • Wyodrębnianie samogłoski nagłosowej przez przedłużanie nagłosu;
 • Terapia w naturalnym środowisku dziecka;