DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PEDAGOGA
POMOC PEDAGOGICZNA
 
 
Terapię Pedagogiczną
prowadzi Pedagog s. Mariola Klara
 
 
Terapia pedagogiczna prowadzona w DPS dla Dzieci polega na;

systematycznym prowadzeniu z mieszkańcami oddziaływań pedagogicznych, mających charakter zajęć ukierunkowanych na stwarzanie  możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu, za pomocą różnych metod wspomagania psychoruchowego:

 • Metody W. Sherborne – ruch rozwijający,
 • Metody Denisona,
 • Metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji,
 • Metody Ch. Knillów - „Programów aktywności” oraz „Dotyk i komunikacja”.  


Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych,
 • wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • zainteresowań,
 • aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni,
 • rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej,
 • kształtowanie i stymulacja zmysłów,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.


Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia indywidualne prowadzone są najczęściej z mieszkańcami niepełnosprawnymi w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, natomiast zajęcia grupowe z osobami dobranymi pod kątem zbliżonych możliwości poznawczych.

Praca terapeutyczna oparta jest na diagnozie mieszkańca, jego obserwacji, a także na ramowym indywidualnym programie rozwoju, który zawiera: ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne zaburzonych funkcji, ćwiczenia psychomotoryczne oraz relaksacyjne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję