DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PSYCHOLOGA
 
 
 
Terapię psychologiczną prowadzi
psycholog Pani Dorota Białoń
 
Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS dla Dzieci jest m.in.:
 • poprawa stanu psychicznego mieszkańców;
 • rozwój ich osobowości;
 • minimalizowanie deficytów poznawczych;
 • zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi;
 • niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania;
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości;
 • wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 • wyzwalanie procesów twórczego działania;
 • wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości;
 • wyrabianie postawy zaradności życiowej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • usamodzielnianie.
 
 
 
Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o
 • wywiad,
 • obserwację,
 • testy i kwestionariusze.
 

Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno-poznawczej, rehabilitacji neuropsychologiczne. W zależności od jednostki chorobowej oraz istoty problemu wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psychorysunek, relaksację i psychoedukację.

Prowadzi treningi psychologiczne takie jak:

 • rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich,
 • umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • zachowania asertywne.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom.
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję