DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
21 LISTOPADA 2017 r.
 
   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      POMOC PSYCHOLOGA
 
Terapię psychologiczną prowadzi - psycholog Pani Dorota
 
Celem terapii psychologicznej prowadzonej w DPS dla Dzieci jest m.in.:
 • poprawa stanu psychicznego mieszkańców;
 • rozwój ich osobowości;
 • minimalizowanie deficytów poznawczych;
 • zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi;
 • niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania;
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości;
 • wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach;
 • wyzwalanie procesów twórczego działania;
 • wykształcenie motywacji wewnętrznej u mieszkańca oraz umiejętności wykorzystywania swoich możliwości;
 • wyrabianie postawy zaradności życiowej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • usamodzielnianie.
Terapia psychologiczna poprzedzona jest diagnozą każdego mieszkańca w oparciu o
 • wywiad,
 • obserwację,
 • testy i kwestionariusze.
 

Program oddziaływań terapeutycznych obejmuje zarówno terapię indywidualną jak i grupową. Psycholog w swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim elementy psychoterapii podtrzymującej, behawioralno-poznawczej, rehabilitacji neuropsychologiczne. W zależności od jednostki chorobowej oraz istoty problemu wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne. Stosuje również psychorysunek, relaksację i psychoedukację.

Prowadzi treningi psychologiczne takie jak:

 • rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacji międzyludzkich,
 • umiejętności prowadzenia rozmowy,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • zachowania asertywne.
Psycholog nie tylko świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Domu, ale także udziela wsparcia i porad pracownikom.