DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      PRACE OGRODOWE
 POMOC W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
 
 
 Wychowankowie zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, skrzynek balkonowych, która polega na podlewaniu kwiatów, hodowaniu roślin doniczkowych i ogrodowych. Wykazują dbałość o rabaty kwiatowe, trawniki. Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia mają również aspekt edukacyjny, pozwalają nabywać wiedzę z zakresu botaniki.

 Wychowankowie pomagają podczas

 • Zasiewu wiosennego
 • Zbierania zboża z pola
 • Zbierania zimniaków
 • Zbierania owoców z sadu
 • Zbierania warzyw z ogrodu
 • Koszenie trawników
 • Grabienie liści
 • Odśnieżanie

 

 
Ta forma terapii opiera się głównie na wykorzystaniu różnorodnych rodzajów pracy.
 
Cele te są realizowane poprzez:
 • prace porządkowe wewnątrz budynków( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.)
 • prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie kostki, plewienie rabatek, zbieranie połamanych gałęzi, grabienie liści, itp.)
 • organizowanie konkursów czystości
 • pogadanki dotyczące ekologii (segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej)
 • nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd
Wszechstronne oddziaływania terapeutyczne odkrywają ogromny potencjał, energię, zdolności i potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie wiary w siebie i swoje możliwości przynosi efekty na różnych płaszczyznach pracy terapeutycznej. Mając wszystko to na uwadze, jak też wiele innych aspektów związanych z terapią zajęciową prowadzimy różnorodne zajęcia terapeutyczne, które stwarzają możliwości nabywania przez naszych podopiecznych wielu ważnych kompetencji społecznych. Terapia zajęciowa jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się.
 
W ogrodzie, na polu i tam gdzie są iście nasi wychowankowie pod opieka dorosłych grabią sprzątają
 
 
 
KAŻDY CHĘTNIE  POMAGA
 
 
WSPÓLNE ZBIERANIE ARONII Z OGRODU
 
 
ZBIERANIE ZIEMNIAKÓW
 
 
WYPRAWY DO LASU NA GRZYBY
 
 
GRZYBOWY CZAS 
 
 
GRABIENIE LIŚCI I SPRZĄTANIE 
 
 
 WYKOPKI 2011R.
 
 
  FASOLKOWE SZALEŃSTWO
 
 
WSPÓLNIE LUBIMY PRACOWAĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję