DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
21 LISTOPADA 2017 r.
 
   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      PRACE OGRODOWE
 POMOC W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
 
 
 Wychowankowie zajęć mają możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą; zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych, skrzynek balkonowych, która polega na podlewaniu kwiatów, hodowaniu roślin doniczkowych i ogrodowych. Wykazują dbałość o rabaty kwiatowe, trawniki. Praca przy pielęgnacji zieleni kształtuje poczucie estetyki, uczy umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia mają również aspekt edukacyjny, pozwalają nabywać wiedzę z zakresu botaniki.

 Wychowankowie pomagają podczas

 • Zasiewu wiosennego
 • Zbierania zboża z pola
 • Zbierania zimniaków
 • Zbierania owoców z sadu
 • Zbierania warzyw z ogrodu
 • Koszenie trawników
 • Grabienie liści
 • Odśnieżanie

 

 
Ta forma terapii opiera się głównie na wykorzystaniu różnorodnych rodzajów pracy.
 
Cele te są realizowane poprzez:
 • prace porządkowe wewnątrz budynków( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.)
 • prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie kostki, plewienie rabatek, zbieranie połamanych gałęzi, grabienie liści, itp.)
 • organizowanie konkursów czystości
 • pogadanki dotyczące ekologii (segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej)
 • nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd
Wszechstronne oddziaływania terapeutyczne odkrywają ogromny potencjał, energię, zdolności i potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozbudzanie wiary w siebie i swoje możliwości przynosi efekty na różnych płaszczyznach pracy terapeutycznej. Mając wszystko to na uwadze, jak też wiele innych aspektów związanych z terapią zajęciową prowadzimy różnorodne zajęcia terapeutyczne, które stwarzają możliwości nabywania przez naszych podopiecznych wielu ważnych kompetencji społecznych. Terapia zajęciowa jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się.
 
W ogrodzie, na polu i tam gdzie są iście nasi wychowankowie pod opieka dorosłych grabią sprzątają
 
 
 
KAŻDY CHĘTNIE  POMAGA
 
 
WSPÓLNE ZBIERANIE ARONII Z OGRODU
 
 
ZBIERANIE ZIEMNIAKÓW
 
 
WYPRAWY DO LASU NA GRZYBY
 
 
GRZYBOWY CZAS 
 
 
GRABIENIE LIŚCI I SPRZĄTANIE 
 
 
 WYKOPKI 2011R.
 
 
  FASOLKOWE SZALEŃSTWO
 
 
WSPÓLNIE LUBIMY PRACOWAĆ