DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

   DPS DLA DZIECI      OPIEKA W DPS      PRACOWNIK K.O.
 Zajęcia Kulturalno Oświatowe
prowadzi  - P. WIKTORIA KOSZYK
 
 
Instruktor do spraw kulturalno-oświatowy Pani Wiktoria zapewnia wychowankom Naszego Domu możliwość udziału w:
 • wycieczkach,
 • piknikach,
 • grillach,
 • zabawach terenowych,
 • wspólnych uroczystościach okolicznościowych,
 • imieninach, urodzinach.
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych mieszkańcy biorą też udział w wyjazdach;
 • na koncerty,
 • do kina,
 • do teatru,
 • do opery,
 • na wycieczki bliższe i dalsze
Pani Wiktoria, jest do dyspozycji mieszkańców, służąc im pomocą w doborze lektur, prasy, programów TV i filmów DVD. Czuwa ona nad tym, by wychowankowie mieli organizowany czynny wypoczynek w postaci spacerów, gier towarzyski, zabaw tanecznych itp. Dla mniej sprawnych mieszkańców, którzy nie mogą sami aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju zajęciach, instruktor kulturalno-oświatowy przeprowadza zajęcia indywidualne dostosowane do ich możliwości (czytanie książek, gry i zabawy, dyskusje i rozmowy, itp.).
 
PRACE PLASTYCZNO TECHNICZNE
 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję