DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
21 LISTOPADA 2017 r.
 
   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      PRZYGODA Z TEATREM
ZAJĘCIA BAWIMY SIĘ W TEATR
 
 
Wychowankowie wykazują wiele inwencji twórczych i zdolności aktorskich, wiele zajęć wiąże się z nauką ról, zrozumieniem całości inscenizacji, zapamiętaniem poszczególnych kwestii. Ważnym aspektem pracy terapeutów jest minimalizacja stresu związanego z ekspozycją społeczną podczas publicznych przedstawień przygotowanych programów

Zagadnienia do realizacji

 • Usprawnienie narządów mowy ( szczęki, języka , warg)
 • Wydłużenie fazy wydechowej
 • Ćwiczenia dykcji - wymowa samogłosek nosowych i ustnych oraz spółgłosek
 • Kształtowanie swobodnej ekspresji scenicznej na podstawie nowego tekstu.

W celu poprawy gry aktorskiej, we współpracy z logopedą  wychowankowie wykonują różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, mające na celu wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy, polegające na wydłużaniu fazy wydechowej oraz nauce ekonomicznego zużywania powietrza, a także synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi oraz ćwiczenia oddechu przeponowego.

Wychowankowie wykonują również ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, głównie język i wargi, ćwiczą i utrwalają prawidłową realizację głosek. Bardzo duże znaczenie mają ćwiczenia głosowe, które pozwalają na wyrabianie właściwej tonacji głosu, możliwość modulacji głosem, a co za tym idzie uzyskanie prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Bardzo dobrym i chętnie wykonywanym przez dzieci ćwiczeniem jest naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody, przedmiotów użytkowych, itp.

Doskonałym natomiast ćwiczeniem słuchowym jest rozróżnianie głosek źle i dobrze wypowiedzianych, wystukiwanie rytmu oraz powtarzanie krótkich fraz w podanym rytmie. Ćwiczenia słuchowe mają usprawnić odbiór różnych bodźców akustycznych, ale przede wszystkim odbiór mowy.

Nasze kółko teatralne daje możliwość rozwijania mowy dziecka poprzez różnego rodzaju ćwiczenia leksykalne. Są to: opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji, opowiadanie przeczytanego tekstu i odpowiedzi na pytania do niego, gry i zabawy ortofoniczne, a także ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
 
 
 
 
 
 

METODY PRACY:

1. Metody aktywne:     

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Zabawy aktywizujące
 • Grupy zadaniowe
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Poszukiwania
 • Metoda prób i błędów
 • Gry
 • Autoprezentacja

2.Ćwiczenia dramowe:

 • inscenizacje pantomimiczne
 • wchodzenie w rolę
 • rzeźba
 • zabawy stop – klatka

 3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe:

 • różne rodzaje zabaw ( ruchowe, plastyczne, muzyczno- ruchowe)
 • gry dydaktyczne: rebusy, krzyżówki, zagadki
 • ćwiczenia artykulacji i emisji głosu

4.Inscenizacje na podstawie gotowych tekstów i na bazie własnych pomysłów

5.Kontakt ze sztuką

 • wyjazdy do teatru,kina,
 • opery,
 • teatrzyki przejazdowe w naszym domu
 • obserwowanie występów scenicznych innych grup teatralnych.

W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję uczniowie mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania.
 
 
 
 
 
TEATR INTERNETOWY