DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

 
   Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
zapewnia całodobową opiekę
oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
edukacyjne,
społeczne,
religijne
 
na poziomie obowiązującego standardu poprzez:
 • uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej wychowanka;
 • zabezpieczenie wychowankowi wolności,
 • zabezpieczenie wychowankowi intymności,
 • zabezpieczenie wychowankowi godności i poczucia bezpieczeństwa;
 •  opracowanie indywidualnego planu wspierania dla wychowanka Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI ŚWIADCZY USŁUGI:  

w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,

opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 •  pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

wspomagające polegające na:

 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
 • rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym,

w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewniające dzieciom:

 • pobieranie nauki, w systemie szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i zmaczanym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe,
 • integracja ze społeczeństwem.

Organizując życie mieszkańców oraz świadcząc usługi dla nich Dom Pomocy Społecznej dla dzieci uwzględnia następujące zasady:

 • podmiotowego i partnerskiego traktowania,
 • akceptacji;
 • poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności wychowanków;
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom na terenie placówki
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom w trakcie zajęć organizowanych poza Domem;
 • pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie Domu;
 • aktywnego trybu życia wychowanków przez zaangażowanie w czynności życia codziennego,
 • zabawę,
 • sport,
 • naukę,
 • terapię zajęciową i pracę;
 • integracja i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
 
BAZA LOKALOWA
 
Dom posiada do dyspozycji wychowanków są;
 • pokoje dziennego pobytu,
 • gabinety zabiegowe,
 • gabinety usprawniania leczniczego,
 • pracownie terapii zajęciowej,
 • świetlice dla każdej grupy,
 • kaplicę,
 • boisko,
 • atlas do ćwiczeń,
 • własny teren rekreacyjny dający możliwość bezpośredniego odpoczynku i relaksu,
 • ścieżka zdrowia.
Pokoje w Domu standardowo wyposażenie są w:
 • tapczan,
 • łóżka dostosowane dla osób leżących,
 • pościel,
 • szafki przyłóżkowe
 • szafki wiszące,
 • szafy ubraniowe,
 • stolik,
 • krzesła,
 • szafę.
 
Obecnie dysponujemy pokojami:
 • jednoosobowymi
 • dwuosobowymi
 • trzyosobowymi
 • czteroosobowymi dla wychowanków leżących
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję