DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
 
DYTEKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
 
ministat liczniki.org
 
AKTUALIZACJA STRONY

22 CZERWIEC 2019 r.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci znajduje się Niepubliczny Zespół Szkół Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie nasi wychowankowie uczęszczają na zajęcia.
 
ZAPRASZAM NA STRONĘ NASZEJ SZKOŁY
 
 

Niepubliczny Zespół Szkół - jest szkołą dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

W skład Zespołu wchodzą:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA,
  • GIMNAZJUM,
  • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY.
W szkole odbywają się także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Szkoła organizuje pracę edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą oraz rewalidacyjną z uczniami w systemie:

  • zajęć lekcyjnych
  • zajęć rewalidacyjnych
  • zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych)
  • zajęć pozalekcyjnych
  • wycieczek szkolnych i klasowych
  • imprez szkolnych, integracyjnych, artystycznych, sportowych, religijnych itp.
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJA Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów, fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej. Żadna z tych część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia administratora strony, za zgodą osoby odpowiedzialnej za DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dziękuję