DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
 
AKCJA ŚW. MIKOŁAJ


TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  
 
 ministat liczniki.org

AKTUALIZACJA STRONY
 
21 LISTOPADA 2017 r.
 
TERAPIA ZAJĘCIOWA
 
Terapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój umiejętności, które umożliwiają jej wykonanie czynności samoobsługowych.

Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.

W naszym Domu terapia zajęciowa, dla której wydzielone jest osobne pomieszczenie działa bardzo sprawnie.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pracownia zapewnia chłopcom szereg różnych rodzajów zajęć.
 

Są to zajęcia manualne,w  trakcie  których chłopcy uczestniczą w wykonywaniu różnego rodzaju prac ręcznych, których efektem jest szeroka gama wyrobów artystycznych, takich jak np. wyszywanki, kartki świąteczne, ozdoby, stroiki, różnego rodzaju obrazki i szereg innych rzeczy.
W trakcie tych prac chłopcy wykonują bardzo różne czynności kleją, wycinają, przebijają, malują, szyją itp. 

Wyroby terapijne są często sprzedawane. Uzyskiwane fundusze zapewniają środki do dalszej pracy terapii.
Oprócz zajęć typowo manualnych organizowane są także zajęcia rozrywkowe w trakcie których chłopcy oglądają bajki na DVD, przeglądają czasopisma a także układają puzzle i układanki.
W ramach ergoterapii chłopcy bardzo często pomagają w pracach polowych. Pielęgnują ogródek oraz dbają o porządek wokół domu.

W naszym Domu organizowane są także zajęcia ruchowe. Chłopcy uczestniczą w ćwiczeniach ogólnousprawniających oraz spacerach. Organizowane są także zabawy taneczne i spektakle teatralne. Zajęcia terapeutycznym zawsze towarzyszy miła i rodzinna atmosfera.
 

Pracę terapeutyczną z mieszkańcami zaczyna się zwykle od poprawiania funkcji najmniej zaburzonych. Najważniejszym defektem u osób z niepełnosprawnością intelektualną są nieprawidłowości w przebiegu spostrzegania, różnicowania, porównywania oraz uogólniania. Terapia zajęciowa musi uwzględniać wszystkie uszkodzenia. Zajęcia prowadzi się całościowo, uwzględniając w bardzo szerokim zakresie indywidualne właściwości psychofizyczne poszczególnych mieszkańców. Zakres działalności korekcyjnej prowadzi się wokół poprawiania motoryki, mowy, samoobsługi i zachowania w środowisku społecznym. Miejscem tej działalności jest warsztat terapii zajęciowej.

Metody  to przede wszystkim ukierunkowana zabawa, dobrze zorganizowana praca dająca zamierzone efekty, ćwiczenia w mówieniu, samoobsłudze.

CEL TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 • Zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych
 • Przestawienie toru myślenia chorego i zwrócenie uwagi na sprawy nie związane z chorobą.

 • Poprawa stanu fizycznego

 • Neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności.

 • Stworzenie u chorego poczucia własnej wartości oraz rozszerzenia kręgu zainteresowań

 • Wzbogacenie jego życia emocjonalnego

 • Zaktywizowanie chorych nie posiadających zajęcia

 • Umożliwienie szybciej i lżej przebiegającej akceptacji kalectwa

 • Doskonalenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 • Rozwijani sprawności manualnych. Kształcenie zdolności ruchów precyzyjnych i dokładnych.

 • Rozwijanie i kształtowanie nawyków higienicznych

 • Kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną

 • Ćwiczenia percepcji słuchowej

 • Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:

 • Kształtowanie umiejętności liczenia

 • Poprawa komunikacji interpersonalnej.

 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.

 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.

 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.

 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Wszystkie proponowane w DPS formy terapii zajęciowej, wysiłki instruktorów terapii, skupiają się na człowieku niepełnosprawnym i jego potrzebach. Mają na celu jego usprawnienie, rozwój i polepszenie jakości życia na tyle, na ile jest to możliwe.

Mieszkańcy dobrowolnie współuczestniczą w codziennych pracach domowych i gospodarczych Domu.

 
Terapia zajęciowa - świąteczne wytwory 2017r.
 
Przepiękne prace zagościły na Jarmarku Wielkanocnym w Ścinawce Średniej. Chłopaki robią z Panią Wiolą piękne prace. Gratulacje.
 
 
 
 
Mały Lew wykonany przez Piotra na konkurs plastyczny
 
Piotr wykonał na konkurs przepiękną pracę na konkurs plastyczny. Celem pracy było zaprezentowanie ulubionej postaci z bajki wychowanka. Piotr bardzo lubi bajkę ,,Króla Lwa”. Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania. Podczas konkursu praca została nagrodzona.
 
 

 
 
 
 
 
PRACE NA KONKURS
 
 
 
 
PRACE KONKURSOWE 
 
 
WYCHOWANKOWIE GRUPY III - KARTKI NA DZIEŃ KOBIET 
 
 
KAŻDY DZIELNIE PRACOWAŁ I TWORZYŁ 
 
 
PREZENTUJEMY KOLAŻE - JESIENNE PRACE
 
 
NASZE PRACE GOTOWE 
 
 
I miejsce – praca wychowankowie grupa II pod opieką s. Natanaela
 
 
 
II miejsce – praca wykonana przez Piotra Kuberę pod opieką s. Klary
 
 
 
III miejsce – Praca wykonana przez wychowanków grupy III
pod opieką Pani Wioli, Pani Kazi, Pani Grażyny
 
 
I wyróżnienie – praca wykonana przez wychowanków grupy I
pod opieką pań opiekunek z grupy
 
 
 
II wyróżnienie – praca wykonana przez wychowanków II grupy
pod opieką pani Ani Świadek
 
 
 
III wyróżnienie – praca wykonana przez Damiana Szewczenko
na zajęciach z arteterapii
 
 
 
IV wyróżnienie – praca wykonana przez Sebastiana Witkowskiego
pod opieką pani Anny Jasińskie.