DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
                              NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE
 
                  ŚCINAWKA DOLNA 21B    57-410 ŚCINAWKA ŚREDNIA
 
KIEDY SIĘ ŚMIEJE DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.'' /J.K./
 
 
 
DYREKTOR
DPS DLA DZIECI
 
 S. ESTERA
BARBARA MARKOWSKA
 
 
NASZ DOM
POD WEZWANIEM
ANIOŁA STRÓŻA
 
 
AKTUALIZACJA STRONY
 
11 LUTY 2018 r.
 
ministat liczniki.org
 
 
 
   DPS DLA DZIECI      OFERTA DPS      ZAJ. KOMPUTEROWE
PROGRAM ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 
 

CELE PROGRAMU:

 • wprowadzenie w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera,
 • rozwijanie aktywności poznawczej wychowanka,
 • spełnienie oczekiwań wychowanka.
 

ZAPOZNAĆ WYCHOWANKA Z:

 • zasadami korzystania z pracowni komputerowej,
 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podstawowymi elementami komputera,
 • prawidłowym uruchamianiem i wyłączaniem komputera,
 • urządzeniami wejścia i wyjścia,
 • korzystanie z klawiatury, myszki, monitora, drukarki, dyskietek, płyty CD-ROM
 • opanowanie pojęć: kursor, pasek narzędzi, okno, ikona itp.
 • korzystanie z oprogramowania służącego do rysowania i malowania,
 • zapoznanie z programem graficznym Paint i jego możliwościami,
 • poznanie paska narzędzi,
 • tworzenie prostych rysunków i ich przekształcanie,
 • korzystanie z gier edukacyjnych przygotowujących do nauki czytania, pisania, liczenia, rozróżniania kolorów, kształtów, rozbudzania kreatywności  wychowanka

FORMY PRACY

Biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne i sprawnościowe wychowanka należy zwrócić uwagę na indywidualizację stopnia trudności wykonywanych zadań, indywidualne tempo pracy, stwarzanie sytuacji, w których dzieci same dostrzegają nowe problemy i z własnej inicjatywy podejmują się ich rozwiązania.
 

METODY PRACY

Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni z komputerami gdzie dzieci pracują bezpośrednio przy komputerach i laptopie. Metody nauczania oparte są na czynnościach praktycznych, gdyż wymagają zaangażowania i działania ze strony wychowanków. Prace praktyczne poprzedzają wskazówki ze strony terapeuty.
 
 
TREŚCI
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem
 • Regulamin pracowni komputerowej.
 • Wpływ komputera na zdrowie człowieka.
 • Zapoznanie z budową i podstawowym działaniem komputera
 • Wyróżnianie i nazywanie elementów zestawu komputerowego.
 • Znajomość przeznaczenia poszczególnych elementów zestawu komputerowego.
 • Uruchamianie komputera za pomocą myszki i klawiatury.
 • Uruchamianie stacji dysków CD.
 • Prawidłowe kończenie pracy z komputerem
 • Korzystanie z komputerowych gier i zabaw edukacyjnych
 • Uruchamianie gier, poznawanie zasad ich działania.
 • Używanie lewego i prawego przycisku myszy.
 • Używanie wybranych klawiszy z klawiatury komputerowej, np. klawiszy ze strzałkami i klawisza Enter.
 • Wykonywanie kolejnych działań zgodnie z poleceniami.
 • Rysowanie – praca w edytorze grafiki Paint
 • Zapoznanie z Przybornika.
 • Poznawanie działania wybranych narzędzi z Przybornika: Wypełnianie kolorem, Prostokąt, Elipsa, Tekst, Linia, Ołówek, Gumka, Aerograf, Pędzel, Lupa, Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt.
 • Wykonywanie prostych poleceń dotyczących użycia wybranych narzędzi z Przybornika.
 • Zapoznanie z możliwością powiększania, zmniejszania, usuwania i kopiowania wybranych elementów rysunku.
 • Wykonywanie poleceń dotyczących kopiowania, usuwania, zmniejszania i powiększania wybranych elementów rysunku.
 • Pisanie liter i pojedynczych wyrazów – praca w edytorze tekstu MS Word
 • Zapoznanie z działaniem wybranych klawiszy na klawiaturze komputerowej: klawiszy literowych, klawisza Spacji, Delete i Backspace, Alt (prawy), Shift i Caps Lock, Enter.
 • Wykonywanie prostych poleceń dotyczących użycia wybranych klawiszy.
 
Programy komputerowe dla dzieci
 •  „Liczę z Reksiem”
 • „Sklep”
 • „Kolory i kształty”
 • ,,Poznaję literki"
 • „Mój pierwszy elementarz”
 • „Poznaje literki i liczby”
 • „Logopedyczne zabawy”
 • „Logo obrazki”
 • „Puzzle”
 • „Sam czytam”
 • „Sam piszę”